Aansprakelijkheidsuitsluiting:

Wij besteden veel aandacht en zorg aan onze website. Er bestaat echter de mogelijkheid dat delen van de informatie zoals beschreven op deze website niet (langer) correct zijn. 

Wij garanderen dan ook op geen enkele wijze de juistheid van die informatie. Iedere aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het gebruik van deze website en de zich daarop bevindende informatie, is uitgesloten.